Reidi logoREIDI Din partner för anpassad systemutveckling

Vårt erbjudande

Reidi förverkligar dina systemutvecklingsprojekt - vi tar hand om allt från behovsanalys till utveckling och projektledning.

 • Digitalisering
 • Ny produktutveckling
 • Vidareutveckling av existerande system
 • Integrationer
 • Molntjänster
 • Mobilapplikationer

Bred bakgrund

Alla av oss har 10 års erfaren­het av system­utveckling. Vår professionella bak­grund är inter­nationell och inne­fattar arbete på bred front, från tidnings­branschen till finansiella tjänster.

Agila

Alla av oss har över 5 års erfarenhet av att arbeta med agila arbets­­metoder, främst Kanban och Scrum. Vi har även jobbat med agileimplementering och ‑coaching.

Transparens

Med hjälp av regel­bundna demonstrations­möten och noggrann tids­uppföljning erbjuder vi er full insikt i projektets status och kostnad.

Behovsanalys

En av de viktigaste faktorerna för ett fram­gångs­rikt mjukvaru­projekt är en lyckad behovs­analys. Vi gör detta nära er som en del av vårt agila utvecklings­sätt.

Molnexpertis

Molnet ger för­delar som skalbar­het, kostnads­effektivtet och enkel­het. Vi före­drar Microsoft Azure och vår DevOps‑approach garanterar bästa möjliga drift av era affärs­kritiska system.

Kontinuerliga leveranser

Med hjälp av effektiva verktyg och till­vägagångs­sätt om­vandlar vi snabbt och kontinuerligt idé till värde.

Senaste projekt

Päikky Administration

Kund: Abilita

Reidi har, i samarbete med Abilita, planerat och utvecklat Abilitas nya webbaserade verktyg för administrering och verksamhetsstyrning av dagis och förskola för kommuner.

Systemet är framtaget speciellt för att underlätta och automatisera processflöden som tidigare behövts göras manuellt. Graden av automation och en mångfald andra konfigurationsmöjligheter gör att systemet kan anpassas in enligt varje kunds egna processer.

Exempel på systemets delar:

 • Kommunikation via nationella meddelande- och identifierings-tjänsten Suomi.fi
 • En webb-service för att ta emot ansökningar och andra anmälningar från en tredje part
 • Avancerad automatisk avgiftsberäkning baserad på information från statens befolknings- och inkomstregister
 • Avancerad automatisk beräkning av fakturor och integrering med faktureringssystem
 • Rapportering med hjälp av Microsoft Power BI
 • Automatisk rapportering av statistik till statens statistikregister
 • En uppsjö hjälpmedel för att underlätta administrationsarbetet, inklusive att-göra-lista, aviseringar, kommentarsfunktionalitet, diverse loggar m.m.
 • Visuella hjälpmedel så som kartor och grafer för att på bästa sätt hjälpa användaren att fatta beslut

Det har varit mycket enkelt att samarbeta med Reidi. Deras arbetssätt är strukturerat och de hittar snabbt konkreta och ekonomiska lösningar till olika problem.
- Petri Tapaninen, Product Manager
Johan, Andreas och Jens är duktiga på att förstå problematiken, hitta och ge lösningar. De har en bred kompetens som kompletterar varandra ett bra sätt.
- Tomas Johansson, Development Manager

Om oss

Som tre passionerade systemutvecklare diskuterade vi hur bra systemlösningar tas fram. Vi såg att huvudingredienserna för lyckade lösningar är teknisk kompetens i synergi med god kommunikation mellan kund och team.

Vi ville använda vår erfarenhet inom branschen för att hjälpa andra. Vi ville jobba hängivet och fokuserat. Vi ville jobba tillsammans för att bygga system som löser affärsproblem på ett elegant sätt.

Därför startade vi Reidi.

Nyfikna

Vi är genuint intresserade av er verksamhet och nyfikna på hur vi kan realisera era mål. Vi har arbetat med många mjukvarulösningar och är alltid ivriga på att få erfarenhet av fler.

Kundfokuserade

Eftersom vi är ett litet, sammanfogat team är vi flexibla och kan agera snabbt, allt enligt era behov. Vi förstår att ni vill handla kvickt och värderar vår flexibilitet på alla plan.

Hängivna

Vi är inriktade på att generera största möjliga värde för er, såväl direkt som på lång sikt. Boka in ett första möte med oss redan i dag!

Kontakta Oss

Hör av er så diskuterar vi mer!